Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2012

monikakowalewska
09:56
Play fullscreen
Ben Howard covers Call Me Maybe in the Live Lounge - YouTube

okazuje się, że piosenka nie jest zła, wykonanie kiepskie. Te zaś jest naprawdę dobre :)
Reposted fromheroine88 heroine88 vialadygrey ladygrey

August 09 2012

monikakowalewska
14:41
6533 2ac3
nie-zwykła kartka
monikakowalewska
14:41

Nie każda klęska działa przeciwko tobie
Zobaczysz, że te potknięcia jeszcze wyjdą ci na zdrowie

Reposted fromcarre carre viaeternia eternia
monikakowalewska
14:40
2269 603c
Reposted fromblueberries blueberries viairmelin irmelin
monikakowalewska
14:40
4887 a919 500
Reposted fromNickRiviera NickRiviera viairmelin irmelin
monikakowalewska
14:39
5552 884d
kocham wredne kobiety
     
Reposted frompiepszoty piepszoty
monikakowalewska
14:37
4871 f49e
chcę być sama..
     
Reposted frompiepszoty piepszoty

August 08 2012

monikakowalewska
16:15
6496 d9fd
Reposted fromnfading nfading
monikakowalewska
16:14
7860 47fd
Reposted frommarysia marysia viasoapbubble soapbubble
monikakowalewska
16:13
2934 aef5
Miles McMillan
Reposted fromkrybus krybus viakoskoss koskoss
monikakowalewska
16:13
7925 0f7a
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viakoskoss koskoss
monikakowalewska
16:11
0036 ed65
Reposted fromretaliate retaliate

August 04 2012

monikakowalewska
15:00
Nie mogę być miła, wyrozumiała i trzeźwa w tym samym czasie.
— fb
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialadygrey ladygrey
monikakowalewska
15:00
3091 9508
Reposted fromskins skins viakoskoss koskoss
monikakowalewska
14:59

August 02 2012

monikakowalewska
16:22
Jesteś jak zdechły owad na przedniej szybie jego życia. A w dodatku z boku! Jesteś daleko, nawet wycieraczki tam nie sięgają.
— okej.
Reposted fromkoskoss koskoss
monikakowalewska
16:22

What other people do when it's raining....

What I do…

Reposted frombundzia bundzia viakoskoss koskoss
monikakowalewska
16:22
0936 47e6
Reposted frombabalikessoup babalikessoup viairmelin irmelin
monikakowalewska
16:22
7377 b7f3
Reposted fromohshit ohshit viairmelin irmelin
monikakowalewska
16:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl